Tre hundra År Hafva förflutit Sedan Edert sista Brefv.