Scroll Top

Elektronisk Musikvår 2023, March 2023

Elektronisk Musikvår 2023

20 mars, kl. 19-21 på MDT
Slupskjulsvägen 30, Skeppsholmen, Stockholm

 

PROGRAM

19.00 Konsert I

Audiorama presenterar elektroakustiska verk av sex samtida, svenska tonsättare.

Mathias Josefson, A Reality One Can No Longer Touch (00.15.18)

Brenda El Rayes, Self Soothed (00.02.36)

Iréne Moneeo, Vakuum 20-21 (00.04.48)

Mats Erlandsson, Oxidationstabell för hytta A (00.12.44)

Mari Kretz, Skyar II / Skies II (00.05.00)

Susanne Skog, Siberia (00.25.31)

 

20.30 Konsert II

Tillkännagivande av mottagaren av FST:s Elektronmusikpris samt framförande av 2 verk av pristagaren.

21.00 Avslut – mingel i foajén

Festivalen Svensk musikvår 2023: https://www.svenskmusikvar.se/konsert/elektronisk-musikvar

Audiorama: https://www.audiorama.se/events/2023/svensk-musikvar
FB: https://www.facebook.com/events/1166506624055278
Instagram: https://www.instagram.com/audioramasweden/