Scroll Top

Isolering | Kommunikation, Färgfabriken, 2-14 June 2020

Isolering | Kommunikation

är en utställning som genomförs av curatorgruppen Muskot i samarbete med Färgfabriken med anledning av den rådande covid-19-pandemin.

Utställningen öppnar den 2 juni, kl 12-16 i Färgfabriken

Öppettider

Utställningen pågår 2–14 juni, 2020.
Torsdag-söndag 12–17.
Öppettider kl. 12 – 16 varje dag
OBS: Stängt måndag den 8 juni

Se evenemang på FB.
Mer information på Färgfabrikens hemsida.

I en tätbefolkad värld har begreppet isolering blivit centralt. I Sverige uppmanas vi hålla social distans, i andra länder är det inte tillåtet att samlas i grupper större än två personer. Utan någon vana av att existera isolerade måste vi ställa om oss till att i görligaste mån hålla oss inom våra egna väggar och försöka få livet att fungera ändå.

Men en yrkesgrupp har erfarenhet av att arbeta i självvald isolering. Det är de fria konstnärerna, ofta anklagade för att leva i en luftbubbla eller ett elfenbenstorn men just genom att verka konstnärligt mer inriktade på att kommunicera med omvärlden än de flesta. Hur förändras konstnärliga praktiker i den pandemiska tillvaron? Vilka erfarenheter och strategier har text- och bildkonstnärerna att förmedla? Kan kunskap om hur en situation tolkas konstnärligt visa sig samhälleligt väsentlig på sätt som inte tidigare uppmärksammats?

Isolering kan vi klara av. Men ett tillstånd utan kommunikation är förödande.