Wip:sthlm Ateljéförening i Årstaberg, Stockholm.

Wip:sthlm Ateljéförening i Årstaberg, Stockholm.