Björnarna

  1. Kropparna Blevo Egendomligt Stela och Styfva. 100×70 cm
  2. Skottet i hjärtats kammare. 169×100 cm

YEAR: 2013
SIZE: varies
MATERIAL: Collage, akvarell, tusch, schellack

ÄGD at Studio 44 in Stockholm

”ÄGD gjorde ett gästspel på det konstnärsdrivna galleriet Studio 44 i Stockholm 2013. En annorlunda förutsättning var här att vi kom till tomt gallerirum. I tidigare presentationer hade vi interagerat med befintliga och ofta ganska trånga miljöer på hembygdsgårdar. Därför valde vi att skapa en särskild miljö som skulle föra associationerna mot det museala. Vi lånade in heltäckningsmattor, montrar och särskild belysning. En tanke var att ifrågasätta vem som gör anspråk på att äga vårt gemensamma kulturarv, och hur det förvaltas.”

Source: http://konst-och-hembygd.se

Artists

Åsa Elieson
Anna Stina Erlandsson
Christina Göthesson
Po Hagström
Karin Häll
Mari Kretz
Oscar Lara
Makode Linde
Christian Partos
Linda Shamma Östrand
samt tillfälliga gästspel och seminarier

Exhibit at

2013 ÄGD, Studio44, Stockholm/SE