Sound installation, Umedalens skulpturpark / SE, 1996

Mormors lund

Year: 1996
Material: iron pipe with engravings, motor

Änglaspel placerat i en talldunge på ett järnrör. Änglaspelet drivs av en motor, på järnröret finns inskriptioner från meningar ur brev från min mormor.