Scroll Top

Pulse – SEAMS Touring Sweden

SEAMS touring Sweden, Rikskonserter (SWE), 2007

Pulse

Fixed media (stereo), EAM
Year: 2007
Duration: 2,50 min

Om Pulse

”Pulse” är ett kortare ljudverk som bygger på ljud och signaler från människokroppen. Ljudfilerna spelades in på Danderyds sjukhus, och kommer från ultraljuds- undersökningar av blodkärl, hjärtklaffar och nervsignaler. Det interaktiva verket ”I can hear your heart beat”, visades i Umeå 1996. ”Pulse” kan ses som en fortsättning på det arbetet. I båda verken utgår jag från ljud och signaler som kroppen producerar. Jag intresserar mig för hur olika ljud och frekvenser kan verka helande eller nedbrytande för människan. Ljudfrekvenser kan påverka de fysiologiska processerna i kroppen samt medvetandet på ett djupare plan.

LISTEN

 

Consert

SEAMS touring Sweden, Rikskonserter (SWE), 2007