Recidency, Stora Fjäderägg, 2020

Sound recordings / Field recordings

In my recent projects on the island Stora Fjäderägg, I have worked with field recordings of the ocean, winds and wind vibrations and motion in diffrent materials. Here you can listen to some of the recordings I did in the lighthouse at Stora Fjäderägg during the storm. Listen with headphones for best experience! 🙂

 

Stort tack till Tomas Berglund som generöst lånade ut sin fyr för inspelningar under mitt residens på Stora Fjäderägg.
Läs mer om Tomas arbete med fyren på FB-sidan Stora Fjäderäggs fyr!
Läs mer om fyren på Stora Fjäderägg på Fyr-WiKi.

Och tack till EMS, Elektronmusikstudion i Stockholm för utlåning av fina mikrofoner!