Residency, Stora Fjäderägg, 2020

Sound recordings / Field recordings

In my recent projects on the island Stora Fjäderägg, I have worked with field recordings of the ocean, winds and wind vibrations and motion in diffrent materials.

Thanks
Stort tack till Tomas Berglund som generöst lånade ut sin fyr för inspelningar under mitt residens på Stora Fjäderägg.
Läs mer om Tomas arbete med fyren på FB-sidan Stora Fjäderäggs fyr!
Läs mer om fyren på Stora Fjäderägg på Fyr-WiKi.

Och tack till EMS, Elektronmusikstudion i Stockholm för utlåning av fina mikrofoner!