Vi Red till Döden.

YEAR: 2012
SIZE: varies
MATERIAL: Collage, watercolor, ink, schellack

 

 1. Vi Red till Döden eller förlusten. 101×70 cm
 2. På morgonen efter galopperade vi i Vindarna. Vi frös in i mergen. 101×70 cm
 3. Tjuvtjytten, 101×70 cm
 4. Hunting for love. 101×70 cm
 5. Tre hundra År hafva förflutit Sedan Edert sista Brefv. 101×70 cm
 6. På dessa Strålar nådde vi Rymden. 21×17 cm
 7. Flamman. 21×17 cm
 8. Du är blott en farkost på det upproriska havet. 21×17 cm
 9. Min vän var Expert på kontrollstämplar. 21×17 cm
 10. Oh no! 21×17 cm
 11. Den Magnetiska Blå lågan. 21×17 cm

 

Exhibit at

2012 Equator Art, Stockholm/SE