Consert in Moscow, 23 May 2017

23 maj 2017
Posted in Conserts
23 maj 2017 Ye Yee

May 4, 2017 – Electroacoustic Concert in Moscow

Art Gallery Audio SA opens an exhibition and concert with works by members of SEAMS. 14 works will be presented in the form of a multi-channel installation. The concert is part of the IX ”The Prepared Environment” festival, which for the first time in Russia will cover works by contemporary Swedish electronic musicians and sound artists. The program is organized by SEAMS.

Participants:

Thomas Bjelkeborn, Eva Sidén / Jens Hedman, Lars Brönd, Lise-Lotte Norelius, Ann Rosén, Pär Johansson, Rolf Enström, Alexandra Nilsson, Lar Höjerdahl, Johannes Bergmark, Mari Kretz, Hans Parment, Girilal Baars, Tamas Ungvary

At the opening of the exhibition, a joint Swedish-Russian concert will be held with Paul Pignon (Sweden), Dmitri Mazur (Moscow), Katia Rekk (Moscow), etc.

SEAMS – Society for Electro Acoustic Music in Sweden – is an organization with about 100 members. The purpose of SEAMS is the promotion of electroacoustic music in Sweden that includes studio compositional work, live electronics, audio installations (often in collaboration with artists in other areas such as dance and visual arts). The association was formed in 1980 under the name ICEM. ICEM was then part of the International Association for Electroacoustic Music (ICEM), based in France. Anyone interested in the genre can apply for membership. The association regularly organizes concerts and workshops. SEAMS also has a record label ”Elektron Records” for the release of mainly Swedish electroacoustic music.


4 maj, 2017 – Elektroakustisk konsert i Moskva

Art Gallery Audio SA öppnar en utställning och konsert med verk av medlemmar i SEAMS. 14 verk kommer att presenteras i form av en flerkanalsinstallation. Konserten är en del av IX «Den beredda miljö” festivalen, som för första gången i Ryssland kommer att omfatta verk av samtida svenska elektroniska musiker och ljudkonstnärer. Programmet är arrangerat av SEAMS.

Medverkande:

Thomas Bjelkeborn, Eva Sidén / Jens Hedman, Lars Bröndum, Lise-Lotte Norelius, Ann Rosén, Pär Johansson, Rolf Enström, Alexandra Nilsson, Lar Höjerdahl, Johannes Bergmark, Mari Kretz, Hans Parment, Girilal Baars, Tamas Ungvary

Vid öppnandet av utställningen genomförs en gemensam svensk-rysk konsert med Paul Pignon (Sverige), Dmitri Mazur (Moskva), Katia Rekk (Moskva) m. fl.

 

SEAMS – Society for Elektro Acoustic Music in Sweden – är en organisation med cirka 100 medlemmar. Syftet för SEAMS är främjande av elektroakustisk musik i Sverige som innehåller studio kompositionsarbete, liveelektronik, ljudinstallationer (ofta i samarbete med konstnärer i andra områden, såsom dans och bildkonst). Föreningen bildades 1980 under namnet ICEM. ICEM var då en del av det internationella förbundet för Elektroakustisk Musik (ICEM), med säte i Frankrike. Den som är intresserad av genren, kan ansöka om medlemskap. Föreningen anordnar regelbundet konserter och workshops. SEAMS har också ett skivbolag «Elektron Records» för utgivning av i huvudsak svenska elektroakustisk musik.

,