Malmö Open Studios, 11 September, 2021

19 augusti 2021
Posted in Open Studios
19 augusti 2021 Ye Yee

Malmö Open Studios

Open from 11 am to 6 pm, 11th of September,  2021

Välkommen till Sulfur Ateljéförening!

Info från Malmö Open Studios:
11:e september är Malmö Open Studios (MOS) tillbaka för sin fjärde utgåva! Du är varmt välkommen till ateljébesök hos konstnärer över hela staden, mellan 11 och 18. Vi är 106 konstnärer som arbetar på tillsammans 27 ställen. Inget inträde.

Kolla in malmoopenstudios.se! Här är din guidebok, med GPS och sökfunktion med presentationer av alla medverkande konstnärer. Välkommen att utforska och hitta de du vill besöka! Väl på plats önskar vi at alla håller avstånd, har god handhygien och har tålamod med varandra i korridorer och trapphus.

Du är också välkommen att bli med på våra gratis Guided Bus Tours. Dessa är ett erbjudande till dig som vill ha sälle, en smidig resa och passar den konst-kunniga lika bra som novicen.
Varje tour varar i 3 timmar: 11:00 – 14:00 och 15:00 – 18:00.
Info om de olika rutterna och vilka konstnärer som besökas på vilken rutt postas löpande på hemsidan, instagram och facebook: @malmoopenstudios.
Bilen tar 8 gäster + guide, som pratar båda engelska och svenska. Vänligen OSA och ställ frågor till marta@malmoopenstudios.se

MOS är ett konstnärsdrivet projekt. Vi vill lyfta Malmös konstscen genom att
introducera allmänheten, varandra och professionella aktörer i konstvärlden för konstnärer verksamma i Malmö.

Kom, om du är frisk, det blir kul!

Med bästa hälsningar och på Malmö Open Studios vägnar,

Rina Eide Løvaasen
Konstnär, grundare och projektkoordinator

 

***
September 11 is when Malmö Open Studios (MOS) is back for its fourth edition! You are cordially invited to visits artist’s studios for a whole day, from 11 am to 6 pm. We are 106 artists who work in 27 different locations, that span the whole city. No entrance fee.

Check out malmoopenstudios.se! It’s your map and guidebook, with GPS and
search engine, with presentations of all the participating artists. Welcome to explore and find the ones you want to visit! Once in place, we want everyone to keep their distance, have good hand hygiene and be patient with each other in korridors and stairwells.

You are also welcome to join our free Guided Bus Tours. These come as an offer to you who would like company, a smooth ride and fits the art-lover as well as the novice.
Each tour lasts for 3 hours: 11:00 – 14:00 and 15:00 – 18:00
Info about the different routs and which artists can be visited on each tour is coming up on our webpage, instagram and facebook: @malmoopenstudios. So keep an eye out.
The van fits eight guests + guide, who speaks both English and Swedish. Please RSVP and direct your questions to marta@malmoopenstudios.se

MOS is an artist-run project. Our aim is to lift the Malmö art scene by introducing
the public, each other and professionals in the art world to the artists working in
Malmö.

Come visit, if you feel well, it’ll be fun!

With best regards and on behalf of Malmö Open Studios,

Rina Eide Løvaasen
Artist, founder and project coordinator

, ,