Opening at Kulturens hus in Luleå, April 9, 2016

1 april 2016
Posted in Exhibitions
1 april 2016 Ye Yee

Opening at April 9th, 2016

Kulturens hus in LULEÅ

April 9th, 2016 – June 5th, 2016
www.kulturenshus.com

Artists

Julia Adzuki, Sindri Runudde and Teresia Lindberg
Nadja Ekman, Walter and Maj-Sofi Enkvist
Lisa Jeannin and Rolf Schuurmans
Matti Kallioinen
Mari Kretz
Maria Luostarinen

Kännbart

Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. I detta fall undersöker vi hur vi når varandra utan att syn och hörsel behövs. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana? Spelar det någon roll?

Att med hjälp av ny samtidskonst skapa möten mellan teckenspråksvärlden och konstscenen. Människor med dövblindhet står i centrum. Konsten är helt nyproducerad och utforskar nya tekniker och förhållningssätt för att man som döv, eller om man har en kombination av syn- och hörselnedsättning, dövblindhet ska kunna ta del av utställningen.

Medverkande konstnärer: Nadja Ekman, Maria Luostarinen, Julia Adzuki, Matti Kallioinen, Mari Kretz samt Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans.

Kännbart ägs av ABF Örebro Län i nära samarbete med Förbundet Sverige dövblinda (FSDB) samt Riksutställningar. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

I samband med utställningen Kännbart, som riktar sig till synskadade, kan det förekomma ledarhundar i Kulturens Hus trots hundförbud i huset. Sådana hundar får inte klappas eller störas i sitt arbete.

,