Release för Arkivet för Rosa Brus på Fylkingen, 20 september, 2020

8 augusti 2020
8 augusti 2020 Ye Yee

Release 20 september, 2020

Fylkingen, Stockholm

Release för Arkivet för Rosa Brus

”Arkivet för Rosa Brus” arbetar för att samla in och synliggöra ljud som bärare av queer historia. Det kommer vi göra i samarbete med andra arkiv, forskare, queeraktivister och konstnärer. Genom insamling, uppläsning och publika arrangemang i form av festivaler, workshops och platsspecifika ljudverk runt om i Sverige utforskar vi tillsammans med deltagarna rosa brus och vad ett ljudarkiv kan vara.”

Hemsida: www.rosabrus.nu